حاشیه ای بر راز داوینچی اثر دن براون

سلام

اولین چیزی که نام کتاب در ذهن تداعی می کند، جنجالی بودن آن است! کتابی که بعدها فهمیدم حتی از سوی بسیاری از مراجع تقلید تحریم شده است. همین جنجالی بودن و همین تشکیک که بارها ازت پرسیده شده "راز داوینچی را خوانده ای؟!" آدم را به سوی کتاب جذب می کند...

در طول مطالعه کتاب، بارها به یاد مجموعه های هری پاتر افتادم. یک رازگشایی مداوم و تداعی معانی که در طول مسیر راحتت نمیگذارد و مدام تصاویر ذهنی ات را در هم می ریزد، و نیز همانقدر که معتقدم جی کی رولینگ آب بسته به چند جلد اخیر هری پاتر، حس می کنم دن براون در بخشهای انتهایی کتاب سختترین رمزها را با آبکی ترین تلاشهای ذهنی می گشاید!

صرف نظر از صحت و اعتبار محتوا و ادعاهای کتاب، بیشترین چیزی که ذهنم را درگیر کرد، این بود که ادعاهای نویسنده به عنوان یک آنتی تز قوی در مقابل رویه افراطی کلیسا مطرح شده است. تقدیس بیش از حد حضرت مسیح و طرح وی به عنوان فرزند خدا، و همچنین تحقیر افراطی زن و رابطه زن و مرد در مسیحیت ساخت کلیسا، اقتضای چنین جبهه گیریهایی را دارد. در حدی که عده ای متقابلاً مسیح را در حد یک انسان صرفا خوب و نه یک پیامبرالهی، و رابطه زن و مرد را به عنوان مهمترین یادگار مسیح و اصلی ترین عامل دریافت و شهود خدا مطرح کنند.
این در حالیست که حتی اگر مسیح ازدواج کرده و فرزندی نیز به جا گذاشته باشد، در واقع از جنبه الوهی او چیزی نمی کاهد. البته شاید این از دیدگاه یک مسلمان باشد، کسی که در آموزه های دینی اش نه ازدواج تقبیح شده و نه زن تحقیر. شاید تأهل مسیح برای یک مسیحی به قدری تابو باشد که مثلاً یک مسلمان بخواهد فکر کند که امام سجاد (ع) در واقعه کربلا بیمار نبوده اند!

در طول مطالعه چیزی که بیش از همه خواننده را آزار می دهد، این دریافت است که یادداشتهای نویسنده در واقع مجموعه ای از اطلاعات دائرةالمعارف گونه اند که وی سعی کرده از طریق ایجاد شخصیتها و رویدادهای داستان، بخشهای مختلف دانش خود را به مخاطبش منتقل کند.
در باب ادعاهای کفرگونه نویسنده در بحث ادغام پگانیسم و ماسونی گری در اندیشه های کلیسا، حس میکنم در مقایسه با تثلیث شرک گونه مسیحیت ساخت کلیسا چیزی خرابتر از وضع موجود ترسیم نمی شود. 

کل دریافتی که من از داستان داشتم همین بود!

والسلام

/ 1 نظر / 37 بازدید
میـمــــکــافـــ ـ ـ ـ

چه با حال اولین باری بود که این وبلاگو می خوندم فکر کنم قالبشم خیلی خوب. کتاب نخونده که نمیشه نظر داد در موردش ولی حس می کنم نمی تونم بخونمش یه خورده حوصله سر بر باشه!